امروز نهم خرداد ماه سال نودوهشت

یادش بخیر این عکس روز رونمایی آلبوم بود

یه هوادار مهربون که همه آلبومهای همسر عزیزم رو داشتن آورده بودن ما هم چیدیم روی میز/امیدوارم ایام بکامتون باشه...

رفیق عزیز!

توی این زندگی همه چی

بستگی به خودمون داره

اینکه چی بخوایم از این زندگی

هروقت دیدی هیچ مشکلی نداری

به یه چیزی شک کن

رسیدن، راهش سخته، خسته کننده‌اس

اگه دیدی مسیرت صافه بدون که داری اشتباه میری

چون بدون سختی نمیشه که برسی

پس هروقت کم آوردی به این فکر کن که ته این راه خیلی قشنگه...