آدم بودن عبارت قشنگیه چون فرقى بین زن و مرد نمیزاره

قلب و مغز آدمها جنسیت نداره

اوریانا فلاچی