به گزارش پارس نیوز، 

نجم الدین شریعتی با انتشار این عکس نوشت:

من رو که #تفریق کنین #جمع، جمع خوبانه! بعد از برنامه "ماه من" سحر ماه مبارک رمضان.

شریعتی