به گزارش پارس نیوز، یک کاربر فضای مجازی در توئیتر درباره بسته‌های اینترنت همراه و مشکلات آنها نوشت:

2519128

2519127