به گزارش پارس نیوز، مردم یادتان هست سمند در ابتدای دولت ما 30 میلیون بود؟

2510504