به گزارش پارس نیوز، تخفیفات ویژه ماه رمضان در یک فلایر فروشگاهی در تورنتو. خرما ۹۰۰ گرمی ۱۰ دلار / برنج ۴کیلویی ۷ دلار.

2510981