به گزارش پارس نیوز، عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان در توئیتر درباره اقدام سه کشور اروپایی برای تجارت با ایران، نوشت:

 

2510032