به گزارش پارس نیوز، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، در اینستاگرام با انتشار تصویری از خود نوشت:

ثمره خدمت چیزی جز رضایت مردم نیست و این معنای حقیقی حق الناس است و هیچ لبخندی دلنشین تر از رضایت و طوفان محبت و امنیت و آرامش مردم نیست .

"ابراز محبت هموطنان سیلزده ترکمن به خادم خود"

2509436