به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی طی توییتی درباره انتصاب داماد روحانی به عنوان معاون وزیر صنعت، نوشت: