به گزارش پارس نیوز، 

سید محمد حسینی وزیر اسبق ارشاد طی توییتی درباره پاداش به آمریکا بخاطر خروج از برجام، نوشت: