به گزارش پارس نیوز، 

المیرا شریفی مقدم مجری و گوینده خبر در صفحه شخصی خود در توییتر درباره قانون منع بکارگیری بازنشستگان، نوشت: