به گزارش پارس نیوز، 

سید محمود رضوی تهیه کننده سینما در صفحه شخصی خود در توییتر مطالباتی از حسین انتظامی رئیس جدید سازمان سینمایی خواستار شد.