به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی طی توییتی درباره منطق های مشترک ترامپ و علی مطهری، نوشت: