به گزارش پارس نیوز، 

صفحه شاگردان رحیم پور ازغدی در اینستاگرام پس از اعلام خبر مرگ بوش پدر با انتشار تصویر زیر نوشت:

مرگ بر آمریکا یعنی زنده با صلح