به گزارش پارس نیوز، 

یک کاربر فضای مجازی طی توییتی درباره پاداش بازنشستگی به کارگران یک کارخانه بزرگ در مشهد، نوشت: