به گزارش پارس نیوز، 

یک کاربر فضای مجازی طی توییتی درباره اعتراضات گسترده مردم فرانسه و عدم توجه آمریکا و اسرائیل به این اعتراضات، نوشت: