به گزارش پارس نیوز، 

صفحه اینستاگرامی بیسیمچی مدیا اظهاراتی قدیمی از پروانه سلحشور را درباره حجاب اختیاری را منتشر کرد و نوشت:

آیا از صحبت‌های دیروز پروانه سلحشوری ، نماینده لیست امید تعجب کردید؟ هیچ جای تعجبی ندارد او دو سال پیش در مصاحبه‌ای صریحا گفته بود که روزی خواهد آمد که حجاب اختیاری میشه و در ادامه می گوید من دو حجاب دارم گاهی با چادر گاهی با روسری