به گزارش پارس نیوز، 

یک کاربر فضای مجازی با انتشار فیلمی به تیراندازی پلیس فرانسه به مردم معترض پرداخت و نوشت: