به گزارش پارس نیوز، 

یک کاربر فضای مجازی با انتشار توییتی پروانه سلحشوری و مسیح علینژاد رو دو روی یک سکه خواند و نوشت: