به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی با انتشار توییت به نمایندگان مجلس پیشنهاد کرد: