به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی طی توییتی درباره اظهار نظر یک دختر جوان با یک پیرزن در ازدحام مترو، نوشت: