به گزارش پارس نیوز، 

عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان با انتشار تصویری از برایان هوک رئیس اتاق اقدام علیه ایران ، آمریکا نوشت: