به گزارش پارس نیوز، 

یک صفحه اینستاگرامی منتسب به رحیم پور ازغدی با انتشار فیلمی از صحبت های وی درباره مسئولین نوشت:

صحبتهای جنجالی اقای رحیم پور ازغدی در مورد برخی مسئولینی ک جانماز آب میکشند...