به گزارش پارس نیوز، 

یک کاربر فضای مجازی در توییتر درباره به شهادت رسیدن یک مرزبان در درگیری با قاچاقچیان، نوشت: