به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی طی توییتی درباره برگترین کشور صادرکننده سلاح جهان نوشت: