به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی در صفحه شخصی خود در توییتر درباره تصمیم جدید سازمان حفاظت از محیط زیست در خصوص گورخرها، نوشت: