به گزارش پارس نیوز، 

صفحه اینستاگرامی برنامه حالا خورشید فیلمی از کنایه رضا رشیدپور به قیمت های خودرو در این برنامه را منتشر کرد و نوشت:

درباب آزاد سازی قیمت خودرو