به گزارش پارس نیوز، 

یک حساب کاربری در توییتر کیلیپی درباره اتفاقات عجیب در صندق ذخیره فرهنگیان را منتشر کرد.