به گزارش پارس نیوز، 

فرشاد مهدی پور مدیر مسئول روزنامه صبح نو در توییتی با انتقاد به حرکات مدیر مسئول روزنامه شرق در انتخابات نماینده مطبوعات این اقدام را تنزل جایگاه مطبوعات دانست و نوشت: