به گزارش پارس نیوز، 

یک کاربر فضای مجازی طی توییتی درباره داخلی دانستن تمام موضوعات کشور توسط اصلاح طلبان، نوشت: