به گزارش پارس نیوز، 

یک کاربر فضای مجازی طی توییتی درباره نظر برانداز ها در مورد قدرت موشکی سپاه، نوشت: