به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی با انتشار توییتی به سخنان اوایل انتخابات آمریکا پرداخت و نوشت: