به گزارش پارس نیوز، 

یک کاربر فضای مجازی در توییتر در خصوص انتخاب صحیح وزرا و کنترل افزایش قیمت و کاهش نرخ بیکاری در کشور، نوشت: