به گزارش پارس نیوز، 

المیرا شریفی مقدم مجری و گوینده خبر طی توییتی درباره خبر افزایش حدود 100 درصدی قیمت مسکن نسبت به سال گذشته، نوشت: