به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال رسانه ای طی توییتی درباره استفاده نکردن وزیر بهداشت از ماسک در در اتاق عمل، نوشت: