به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی در توییتر درباره رابطه فرهنگ و ثروت نوشت: