به گزارش پارس نیوز، 

یک کاربر فضای مجازی در توییتر درباره طبیعی یا غیر طبیعی بودن آتش سوزی جنگل های کالیفرنیا و زلزله کرمانشاه نوشت: