به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال رسانه ای در صفحه شخصی خود در توییتر درباره رسیدگی به حاشیه ها و پرونده های باز مدیریت مولاوردی، نوشت: