به گزارش پارس نیوز، 

یک کاربر فضای مجازی در توییتر درباره  یک هشدار جدی بعد از وقوع زلزله، نوشت: