به گزارش پارس نیوز، 

محسن هاشمی فسنجانی با انتشار توییتی خبر صدور حکم شهرداری حناچی رو تکذیب کرد و نوشت: