به گزارش پارس نیوز، 

حسین دهباشی تاریخ پژوهش و مستند ساز با انتشار توییتی در مورد گسترش خبر ازدواج احمد خمینی در برخی رسانه های اصلاح طلب نوشت: