به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی با انتشار توییتی در مورد اقدام شهرداری شیراز در ایجاد سامانه شفافیت نوشت: