به گزارش پارس نیوز، 

یک کاربر فضای مجازی در اینستاگرام این عکس را منتشر کرد.