به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی با انتشار تصویری از صفحه اول روزنامه شهروند که خبری در مورد ازدواج پسر نوه امام در آن درج شده بود نوشت: