به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی در توییتر درباره تفاوت تفکر انقلابی و تفکر لیبرال، نوشت: