به گزارش پارس نیوز، 

چند روز گذشته گردان‌های فلسطینی ناصر صلاح الدین، تصاویری از عملیات چند ماه پیش خود در مرزهای نوار غزه را پخش کرد. در این علمیات، مقاومت فلسطین در میله‌ی پرچم، مواد منفجر تعبیه و در حصار مرزی غزه نصب می‌کند که منجر به هلاکت رسیدن چند نظامی صهیونیست می شود.

 

یک کاربر فضای مجازی فیلمی جدید از ترس صهیونیست ها از پرچم فلسطین را به اشتراک گذاشت.