به گزارش پارس نیوز، 

شهاب حسینی که طی سالهای اخیر بیشتر با فیلم اولی ها همکاری کرده در اولین فیلم بلند امیر اسکندری جلوی دوربین رفته ، این فیلم برای نمایش در جشنواره فجر جلوی دوربین رفته