به گزارش پارس نیوز، 

یک کاربر فضای مجازی طی توییتی از محقق شدن یکی از وعده های روحانی خبر داد و نوشت: