به گزارش پارس نیوز، 

یک کاربر فضای مجازی طی توییتی درباره علت گرانی شیر نوشت: