به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی در واکنش به سخنان  آذری جهرمی وزیر ارتباطات وفناوری اصلاعات در مورد تاثیر تحریم ها بر زندگی مردم نوشت: